Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Nöd och nåd 368
Samma melodi: 363
368      När ingen dager ögat skådar

Georg Neumark 1641


 
1.
När ingen dager ögat skådar
och sorgens natt ej tager slut,
när intet hopp en ljusning bådar
och hjärtats tro vill slockna ut,
när ingen tänker på mitt väl,
var finns ett fäste för min själ?

2.
Du, Jesus, är den fasta borgen,
min enda tröst, min frälsnings grund,
min hjälp i tvivlet och i sorgen,
min enda ro i stormig stund,
min nådesbrunn, min hälsoflod,
min Frälsare, min konung god.

3.
Du sorgsna själars vän, den bäste,
du enda tröst i plågans hus,
du sanna sol på himlens fäste,
bland ljus det enda klara ljus,
du sanning utan svek och sken,
Guds ord, Guds avbild, skär och ren!
4.
Ej bredden, längden, djupet, höjden
jag av din kärlek mäta kan.
Du gladdes med i änglafröjden,
när bättring gör en syndig man.
Din nåd från tid till tid består
och mäktig genom världen går.

5.
Hur djupt än mörkret här må vara,
det gryr en morgon dock till sist,
då du dig själv skall uppenbara,
du livets ljus, o Jesus Krist.
Du leder genom nattlig värld
till evig dag vår levnads färd.
 

Ernst Moritz Arndt cirka 1818
Joihan Alfred Eklund 1911

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi