Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Fred och frihet 551
Samma melodi: 179, 322
551      Fader förena länge skilda händer

Petrus Tritonius 1507


 
1.
Fader, förena länge skilda händer,
sänd fridens Ande över folk och länder.
Du som från hat ditt helga öga vänder,
lär oss att älska.

2.
Rösten från berget lär oss klart förnimma,
låt i vårt hjärta ljus från höjden glimma,
att över världen falla må en strimma,
Gud, av din kärlek.

3.
Golgatakorset famnen mot oss sträcker,
skuggan av korset över jorden räcker.
Giv att dess anblick världens längtan väcker
efter försoning.

4.
Hjorden sin Herde hör i kärlek kalla.
Må för hans maning alla stängsel falla,
att i hans namn hos dig vi samlas alla,
Fader, vår Fader.
 

Greta Langenskjöld 1922

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi