Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds nåd i Kristus[</span>]Guds nåd i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Glädje och tacksamhet[</span>]Glädje och tacksamhet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bön och förbön[</span>]Bön och förbön
314Jesus du som själen mättar
315Mitt hjärta fröjda dig
316Gud välsigna och bevara
317Store Gud dig änglar prisar
318Min gode Gud jag beder dig
319Närmare Gud till dig
320Fader över alla fäder
321Så tag nu mina händer
322Sanningens Ande
323Till dig o Herre ville jag
324En liten stund med Jesus
325Långt bortom rymder vida
326O giv oss Herre av den tro
327O du som ser o du som vet
328Att bedja är ej endast att begära
329Hör mig Gud jag beder dig
330Tag Jesus mig vid handen
331Evige konung
332Hör oss Gud du själv har bett oss
333Lär mig att bedja av hjärtat
334Jordens Herre möt oss alla
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tro[</span>]Tvivel och tro
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skuld och förlåtelse[</span>]Skuld och förlåtelse
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nöd och nåd[</span>]Nöd och nåd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tro och trygghet[</span>]Tro och trygghet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kallelse och efterföljd[</span>]Kallelse och efterföljd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mission[</span>]Mission
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi