Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Dop[</span>]Dop
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Vigsel[</span>]Vigsel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Begravning[</span>]Begravning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]På dopdagen[</span>]På dopdagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse inför skolstarten[</span>]Välsignelse inför skolstarten
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]På födelsedagen[</span>]På födelsedagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av hem[</span>]Välsignelse av hem
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Vid kyrkoinvigning[</span>]Vid kyrkoinvigning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mottagande av paramenta och inventarier[</span>]Mottagande av paramenta och inventarier
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av församlingslokaler[</span>]Välsignelse av församlingslokaler
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av sådden[</span>]Välsignelse av sådden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tacksägelse för skörden[</span>]Tacksägelse för skörden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av skola[</span>]Välsignelse av skola
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av läroinrättning[</span>]Välsignelse av läroinrättning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av vårdinrättning[</span>]Välsignelse av vårdinrättning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplats
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ibruktagande av fana[</span>]Ibruktagande av fana
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bordsböner[</span>]Bordsböner
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi