Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Sidan 6 Föregående sida Följande sida

Karl-Johan Hansson:

Finlandssvensk psalmhistoria

1943 års psalmbok

Ordförande i kommittén bakom 1943 års psalmbok var biskop Max von Bonsdorff. Psalmbokens texter godkändes av kyrkomötet mitt under brinnande krig 1943 och melodierna antogs 1948. Det handlar om en ganska försiktig revision. Innehållsligt ligger den nära 1886 års psalmbok och 1928 års tillägg. Dispositionen är densamma, och många av de psalmer som bevarades övertogs nästan oförändrade. Det sammanlagda antalet texter är 632 och melodierna utgör 352.

Också nu har vi en betydande insats av finlandssvenska psalmdiktare, främst genom de medlemmar som har utarbetat förslaget (1942) till ny psalmbok. Max von Bondsorff (1882-1967) representeras av åtta psalmer och översättningar. Av dessa ingår fem i 1986 års psalmbok, bl.a. översättningarna Ordet om Guds nåd och frälsning (201) och Du som tronar i det höga (223). Sekreteraren i psalmbokskommittén, författaren Joel Rundt (1879-1971) har bidragit med tio texter, av dessa återfinns ännu bl.a. O djupa klang i Herrens ord (205) och Helgad vare arbetsdagen (469). Gösta Moliis-Mellberg (1883-1971), fil.dr, hymnolog och kyrkoherde, representerades av sex psalmer och kyrkoherde Ola Cleve (1898-1977) av fyra. Övriga psalmförfattare är Karl-Erik Forssell, Kaj Lindgren och Mikael Nyberg.

Nytt i psalmboken är att ett antal andliga sånger, t.ex. Blott en dag, Tack min Gud, som tidigare inte hade accepterats i psalmboken, nu får plats i den finlandssvenska traditionen.

Också när det gäller musiken får vi några nya finlandssvenska namn; Otto Andersson, Sulo Salonen och Gottfrid Gräsbeck. Melodierna går huvudsakligen i tidens utjämnande stil. Detta var orsaken till att ett rytmiserat meloditillägg för alternativt bruk utarbetades och godkändes 1968.

 

Artikeln är en bearbetad version av ”Finlandssvensk psalmhistoria” som ingår i boken Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. Red. Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren. Sahlgrens förlag 2001.

Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi