Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sandell-Berg Lina[</span>]Sandell-Berg Lina
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schalling Martin[</span>]Schalling Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Scheffler Johann[</span>]Scheffler Johann
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schmidt Frederik[</span>]Schmidt Frederik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schmolck Benjamin - Hallqvist Britt Gerda[</spanSchmolck Benjamin - Hallqvist Britt Gerda
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schröder Johann Heinrich[</span>]Schröder Johann Heinrich
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sedulius Caelius[</span>]Sedulius Caelius
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Selnecker Nicolaus[</span>]Selnecker Nicolaus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Servel Jean - Hallqvist Britt Gerda[</span>]Servel Jean - Hallqvist Britt Gerda
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Setterlind Bo[</span>]Setterlind Bo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Shuuladu Helena[</span>]Shuuladu Helena
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Siegfrids Peter, Jansson Solveig[</span>]Siegfrids Peter, Jansson Solveig
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sigfrids Elly[</span>]Sigfrids Elly
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skarstedt Carl Wilhelm[</span>]Skarstedt Carl Wilhelm
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skeie Eyvind[</span>]Skeie Eyvind
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skinnari Gustaf[</span>]Skinnari Gustaf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sosa Pablo[</span>]Sosa Pablo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Spegel Haquin - Hildebrand Karl-Gustaf[</span>]Spegel Haquin - Hildebrand Karl-Gustaf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Spegel Haquin[</span>]Spegel Haquin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Spengler Lazarus[</span>]Spengler Lazarus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Speratus Paul[</span>]Speratus Paul
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stark Johann Friedrich[</span>]Stark Johann Friedrich
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stenbäck Lars[</span>]Stenbäck Lars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stern Hans D.[</span>]Stern Hans D.
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sthen Hans Christensen[</span>]Sthen Hans Christensen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stone Samuel John - Hartman Carl Olov[</span>]Stone Samuel John - Hartman Carl Olov
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Storm August Ludvig[</span>]Storm August Ludvig
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Suokunnas Seppo[</span>]Suokunnas Seppo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Swedberg Jesper[</span>]Swedberg Jesper
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Svensk bön - Dahlquist Siri[</span>]Svensk bön - Dahlquist Siri
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Svensk okänd[</span>]Svensk okänd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sydafrika[</span>]Sydafrika
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Söderberg Erik Natanael[</span>]Söderberg Erik Natanael
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Söderblom Nathan[</span>]Söderblom Nathan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Söderholm Bertel[</span>]Söderholm Bertel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi