Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bakers Henry Williams[</span>]Bakers Henry Williams
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Baxter Lydia[</span>]Baxter Lydia
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Behm Martin[</span>]Behm Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Belani Inga[</span>]Belani Inga
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bell John L., Maule Graham[</span>]Bell John L., Maule Graham
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bell John L.[</span>]Bell John L.
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bennett Sanford Fillmore[</span>]Bennett Sanford Fillmore
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Beskow Natanael[</span>]Beskow Natanael
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bexell Göran[</span>]Bexell Göran
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Béze Théodore de[</span>]Béze Théodore de
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Billing Einar[</span>]Billing Einar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Birkedal Vilhelm[</span>]Birkedal Vilhelm
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Blix Elias[</span>]Blix Elias
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Blomqvist Joël - Ollén Per[</span>]Blomqvist Joël - Ollén Per
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bogatzky Karl Heinrich von [</span>]Bogatzky Karl Heinrich von
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bohl Anita[</span>]Bohl Anita
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bonhoeffer Dietrich[</span>]Bonhoeffer Dietrich
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bonsdorff Max von[</span>]Bonsdorff Max von
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Boström Tomas[</span>]Boström Tomas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bourne George Hugh[</span>]Bourne George Hugh
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Boye Caspar Johannes[</span>]Boye Caspar Johannes
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Brandt Jørgen Gustava[</span>]Brandt Jørgen Gustava
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Brask Petrus[</span>]Brask Petrus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Brorson Hans Adolph[</span>]Brorson Hans Adolph
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Brummer Anna[</span>]Brummer Anna
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Brun Johan Nordahl[</span>]Brun Johan Nordahl
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bürde Samuel Gottlieb[</span>]Bürde Samuel Gottlieb
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bäck Anders[</span>]Bäck Anders
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bäck Håkan[</span>]Bäck Håkan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bäck Johannes[</span>]Bäck Johannes
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi