Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jacobsson Jakob Timotheus[</span>]Jacobsson Jakob Timotheus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jakobsson Ole[</span>]Jakobsson Ole
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jangaard Anne-Ruth[</span>]Jangaard Anne-Ruth
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jensen Gustav[</span>]Jensen Gustav
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Johansson Bengt[</span>]Johansson Bengt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Johansson Lars[</span>]Johansson Lars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Johnson Johannes[</span>]Johnson Johannes
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jonson Jonas, Nyberg Anders[</span>]Jonson Jonas, Nyberg Anders
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jonson Jonas[</span>]Jonson Jonas
820Omätlige, vars hjärta rymmer världen
873Brödet är ett, brutet för alla
929Innan natten kommer
933Som pilgrimer vi färdas sakta
941Som solen glöder
943Tårarna vattnar fattigas jord
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jonzon Bengt[</span>]Jonzon Bengt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jonæ Gestritius Laurentius[</span>]Jonæ Gestritius Laurentius
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jørgensen Hans Anker[</span>]Jørgensen Hans Anker
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi