Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rabben Bjarne[</span>]Rabben Bjarne
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Raittila Anna-Maija[</span>]Raittila Anna-Maija
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rask Gustaf Wilhelm[</span>]Rask Gustaf Wilhelm
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rauhala Niilo[</span>]Rauhala Niilo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Reichelt Karl Ludvig[</span>]Reichelt Karl Ludvig
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Reimann Georg[</span>]Reimann Georg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Renvall Viola[</span>]Renvall Viola
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rinckart Martin[</span>]Rinckart Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ringell Susanne[</span>]Ringell Susanne
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ringwaldt Bartholomäus[</span>]Ringwaldt Bartholomäus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rist Johannes[</span>]Rist Johannes
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rommel Kurt[</span>]Rommel Kurt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Roos Alfred Brynolf[</span>]Roos Alfred Brynolf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Roos Jacob Henrik[</span>]Roos Jacob Henrik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rosenius Carl Olof[</span>]Rosenius Carl Olof
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rothe Johann Andreas[</span>]Rothe Johann Andreas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Rundt Joel[</span>]Rundt Joel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Runeberg Johan Ludvig - Roos Jacob Henrik[</spanRuneberg Johan Ludvig - Roos Jacob Henrik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Runeberg Johan Ludvig - Stenbäck Lars[</span>]Runeberg Johan Ludvig - Stenbäck Lars
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Runeberg Johan Ludvig[</span>]Runeberg Johan Ludvig
114Kom till mitt arma hjärta
178Hur ljuvt det är att komma
199En dyr klenod
235Gud se i nåd till dessa två
273Säll den vars hopp till Jesus står
301Hur är ditt namn o Gud ej stort
320Fader över alla fäder
354För dig min nöd jag klagar
37Guds nåd vi glatt skall prisa
43Ett år har gått till ända
450Himlars rymd sin konung ärar
475Vem kallar du din nästa här
492Jag lyfter ögat
508I mörker höljs ej jorden mer
509Kväll eller morgon
523Till natt det åter lider
538Din klara sol o Fader vår
546Bevara Gud vårt fosterland
562En vandringsman är mänskan här
573Vid älvarna i Babylon
74Han på korset han allena
75Vår Herre Kristus talat har
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Råbergh Herman[</span>]Råbergh Herman
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi