Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sandell-Berg Lina[</span>]Sandell-Berg Lina
202Herre samla nu oss alla
275Jesus för världen givit sitt liv
390Tryggare kan ingen vara
391Blott en dag
397Jag kan icke räkna dem alla
440aTillkomme ditt rike
440bTillkomme ditt rike
510Herrens nåd är var morgon ny
524Bred dina vida vingar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schalling Martin[</span>]Schalling Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Scheffler Johann[</span>]Scheffler Johann
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schmidt Frederik[</span>]Schmidt Frederik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schmolck Benjamin - Hallqvist Britt Gerda[</spanSchmolck Benjamin - Hallqvist Britt Gerda
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Schröder Johann Heinrich[</span>]Schröder Johann Heinrich
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sedulius Caelius[</span>]Sedulius Caelius
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Selnecker Nicolaus[</span>]Selnecker Nicolaus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Servel Jean - Hallqvist Britt Gerda[</span>]Servel Jean - Hallqvist Britt Gerda
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Setterlind Bo[</span>]Setterlind Bo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Shuuladu Helena[</span>]Shuuladu Helena
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Siegfrids Peter, Jansson Solveig[</span>]Siegfrids Peter, Jansson Solveig
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sigfrids Elly[</span>]Sigfrids Elly
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skarstedt Carl Wilhelm[</span>]Skarstedt Carl Wilhelm
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skeie Eyvind[</span>]Skeie Eyvind
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skinnari Gustaf[</span>]Skinnari Gustaf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sosa Pablo[</span>]Sosa Pablo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Spegel Haquin - Hildebrand Karl-Gustaf[</span>]Spegel Haquin - Hildebrand Karl-Gustaf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Spegel Haquin[</span>]Spegel Haquin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Spengler Lazarus[</span>]Spengler Lazarus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Speratus Paul[</span>]Speratus Paul
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stark Johann Friedrich[</span>]Stark Johann Friedrich
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stenbäck Lars[</span>]Stenbäck Lars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stern Hans D.[</span>]Stern Hans D.
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sthen Hans Christensen[</span>]Sthen Hans Christensen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stone Samuel John - Hartman Carl Olov[</span>]Stone Samuel John - Hartman Carl Olov
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Storm August Ludvig[</span>]Storm August Ludvig
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Suokunnas Seppo[</span>]Suokunnas Seppo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Swedberg Jesper[</span>]Swedberg Jesper
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Svensk bön - Dahlquist Siri[</span>]Svensk bön - Dahlquist Siri
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Svensk okänd[</span>]Svensk okänd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Sydafrika[</span>]Sydafrika
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Söderberg Erik Natanael[</span>]Söderberg Erik Natanael
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Söderblom Nathan[</span>]Söderblom Nathan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Söderholm Bertel[</span>]Söderholm Bertel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi