Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Taapoopi Gabriel[</span>]Taapoopi Gabriel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Taizé[</span>]Taizé
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Takolander G. A. Alfons[</span>]Takolander G. A. Alfons
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tamminen Kauko Veikko[</span>]Tamminen Kauko Veikko
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Teerstegen Gerhard[</span>]Teerstegen Gerhard
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tegengren Jacob[</span>]Tegengren Jacob
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Therkelsen Sverre[</span>]Therkelsen Sverre
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Thilo Valentin[</span>]Thilo Valentin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Thunberg Lars - Raittila Anna-Maija[</span>]Thunberg Lars - Raittila Anna-Maija
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tobiasson Joel, Berglund Göran[</span>]Tobiasson Joel, Berglund Göran
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Topelius Zacharias - Neander Joachim[</span>]Topelius Zacharias - Neander Joachim
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Topelius Zacharias[</span>]Topelius Zacharias
241Saliga de som ifrån världens öden
304Lov ske dig Herre Jesus Krist
32Giv mig ej glans
322Sanningens Ande
419Var är den skatt som bliver
477O mänska har du väl rätt betänkt
495Gud i mina unga dagar
533Vak upp mitt hjärta
544Hur härligt vittnar land och sjö
575Hur suckar du min själ i banden
577En liten tid vi vandrar här
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Toplady Augustus Montague[</span>]Toplady Augustus Montague
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tumason Kolbeinn, Jonson Jonas[</span>]Tumason Kolbeinn, Jonson Jonas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tysk - Luther Martin[</span>]Tysk - Luther Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tysk okänd[</span>]Tysk okänd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi