Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt författare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gabrielsson Samuel[</span>]Gabrielsson Samuel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gammal bordsbön[</span>]Gammal bordsbön
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Geijer Erik Gustaf[</span>]Geijer Erik Gustaf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gellert Christian Fürchtegott[</span>]Gellert Christian Fürchtegott
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gerdessen Johann[</span>]Gerdessen Johann
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gerhardt Paul[</span>]Gerhardt Paul
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Giombini Marcello[</span>]Giombini Marcello
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gramann (Poliander) Johann[</span>]Gramann (Poliander) Johann
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Granqvist Ida[</span>]Granqvist Ida
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Green Frederick Pratt[</span>]Green Frederick Pratt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Grekisk - Brownlie John[</span>]Grekisk - Brownlie John
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Grekisk hymn[</span>]Grekisk hymn
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Grundtvig Nikolai Frederik Severin[</span>]Grundtvig Nikolai Frederik Severin
165Gammal är kyrkan
221Vår Herres Jesu nattvard är
240Där varje väg skall sluta
388O liv som blev tänt
438Jesus har grundat ett rike
507Ge mig Gud en lärkas tunga
532Likt vårdagssol i morgonglöd
559Att säga världen helt farväl
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Grønvold Saue Gerd [</span>]Grønvold Saue Gerd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gunnarsson Pär[</span>]Gunnarsson Pär
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gustafsson-Pensar Ull-Britt[</span>]Gustafsson-Pensar Ull-Britt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Q[</span>]Q
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Författare okänd)[</span>](Författare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi