Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Karibisk - Hellberg Jan[</span>]Karibisk - Hellberg Jan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Karlsen Kjell Mørk[</span>]Karlsen Kjell Mørk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kennemark Hans[</span>]Kennemark Hans
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Klemetti Heikki[</span>]Klemetti Heikki
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Koch Erland von[</span>]Koch Erland von
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Krank Frans Petter[</span>]Krank Frans Petter
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Krieger Adam[</span>]Krieger Adam
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Krohn Ilmari[</span>]Krohn Ilmari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kronlund Anders[</span>]Kronlund Anders
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kugelmann Hans[</span>]Kugelmann Hans
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kulander Jan-Olof[</span>]Kulander Jan-Olof
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kullnes Åke[</span>]Kullnes Åke
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kuula Toivo[</span>]Kuula Toivo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kuusisto Ilkka[</span>]Kuusisto Ilkka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kuusisto Taneli[</span>]Kuusisto Taneli
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kverno Trond[</span>]Kverno Trond
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kyrkomelodi - Walter Johann[</span>]Kyrkomelodi - Walter Johann
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Köhler Emmy[</span>]Köhler Emmy
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]König Johann Balthasar[</span>]König Johann Balthasar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Köpfel Wolfgang[</span>]Köpfel Wolfgang
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi