Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lagi Rudolf[</span>]Lagi Rudolf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Leijon Jerker[</span>]Leijon Jerker
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Liander Carl Gotthard[</span>]Liander Carl Gotthard
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindberg Oskar[</span>]Lindberg Oskar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindegren Johan[</span>]Lindegren Johan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindeman Ludvig Matthias[</span>]Lindeman Ludvig Matthias
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindgård Tor[</span>]Lindgård Tor
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindström Albert[</span>]Lindström Albert
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindström Curt[</span>]Lindström Curt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Linjama Jyrki[</span>]Linjama Jyrki
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Littmarck Tore[</span>]Littmarck Tore
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lotscher Johann Georg[</span>]Lotscher Johann Georg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lowry Robert[</span>]Lowry Robert
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lundberg Lars Åke[</span>]Lundberg Lars Åke
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Luther Martin[</span>]Luther Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lüneberg[</span>]Lüneberg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lyra Davidica (London)[</span>]Lyra Davidica (London)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Löfman Rolf[</span>]Löfman Rolf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Løken Knut[</span>]Løken Knut
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Löytty Jaakko[</span>]Löytty Jaakko
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi