Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Neander Joachim[</span>]Neander Joachim
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nederländsk (?)[</span>]Nederländsk (?)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nederländsk[</span>]Nederländsk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Negro Spiritual[</span>]Negro Spiritual
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Neumark Georg[</span>]Neumark Georg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]New Mayntzisch Gesangbuch - Friedrich von Spee?[New Mayntzisch Gesangbuch - Friedrich von Spee?
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nicolai Philipp[</span>]Nicolai Philipp
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nielsen Carl[</span>]Nielsen Carl
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nodermann Preben[</span>]Nodermann Preben
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nordisk folkmelodi (?)[</span>]Nordisk folkmelodi (?)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nordisk folkmelodi[</span>]Nordisk folkmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nordlund Otto[</span>]Nordlund Otto
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nordqvist Gustaf[</span>]Nordqvist Gustaf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Norsk folkmelodi[</span>]Norsk folkmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nyberg Anders[</span>]Nyberg Anders
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nyberg Hans[</span>]Nyberg Hans
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nyberg Hugo[</span>]Nyberg Hugo
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nyberg Mikael[</span>]Nyberg Mikael
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nybo Alf[</span>]Nybo Alf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nürnberg[</span>]Nürnberg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nystedt Knut[</span>]Nystedt Knut
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi