Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ferguson William Harold[</span>]Ferguson William Harold
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fietz Siegfried[</span>]Fietz Siegfried
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finne Elma[</span>]Finne Elma
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant - Maasalo Armas[</span>]Finsk folkmelodivariant - Maasalo Armas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant (Kaland)[</span>]Finsk folkmelodivariant (Kaland)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant (Kuortane)[</span>]Finsk folkmelodivariant (Kuortane)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant (Lappo)[</span>]Finsk folkmelodivariant (Lappo)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk koralvariant (Raumo)[</span>]Finsk koralvariant (Raumo)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk koralvariant[</span>]Finsk koralvariant
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (av svensk 1500-talsmelodi)[</spanFinsk variant (av svensk 1500-talsmelodi)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (av tysk 1500-talsmelodi)[</span>]Finsk variant (av tysk 1500-talsmelodi)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Kaland)[</span>]Finsk variant (Kaland)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Kuortane)[</span>]Finsk variant (Kuortane)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Laukas)[</span>]Finsk variant (Laukas)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Luvia)[</span>]Finsk variant (Luvia)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (norra Savolax)[</span>]Finsk variant (norra Savolax)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Norrmark)[</span>]Finsk variant (Norrmark)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Raumo)[</span>]Finsk variant (Raumo)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk[</span>]Finsk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Flemming Friedrich F.[</span>]Flemming Friedrich F.
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Folkmelodi - Rhau Johannes (?)[</span>]Folkmelodi - Rhau Johannes (?)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Folkmelodi från Wales[</span>]Folkmelodi från Wales
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Forsberg Roland[</span>]Forsberg Roland
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Franck Melchior[</span>]Franck Melchior
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Frankfurt am Main[</span>]Frankfurt am Main
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk - Helmore Thomas[</span>]Fransk - Helmore Thomas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk carol[</span>]Fransk carol
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk folkmelodi[</span>]Fransk folkmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk hugenottmelodi[</span>]Fransk hugenottmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk koral[</span>]Fransk koral
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk[</span>]Fransk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Freylinghausens "Neues Geistreiches Gesangbuch"[Freylinghausens "Neues Geistreiches Gesangbuch"
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi