Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gaelisk folkmelodi[</span>]Gaelisk folkmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gammalkyrklig - Luther Martin[</span>]Gammalkyrklig - Luther Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gammalkyrklig Gloriahymn - Desius (Tech)  NicolaGammalkyrklig Gloriahymn - Desius (Tech) Nicolaus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gardiner William (?)[</span>]Gardiner William (?)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gastorius Severus[</span>]Gastorius Severus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gauntlett Henry John[</span>]Gauntlett Henry John
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Geraedts Jaap[</span>]Geraedts Jaap
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gesius Bartholomäus[</span>]Gesius Bartholomäus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Giombini Marcello[</span>]Giombini Marcello
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gläser Enoch[</span>]Gläser Enoch
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gochsheim/Redwitz - Görlitz[</span>]Gochsheim/Redwitz - Görlitz
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Goss John[</span>]Goss John
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gotha[</span>]Gotha
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gregoriansk antifon[</span>]Gregoriansk antifon
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gruber Franz[</span>]Gruber Franz
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Grüssner Knut[</span>]Grüssner Knut
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gräsbeck Gottfrid[</span>]Gräsbeck Gottfrid
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gullichsen Harald[</span>]Gullichsen Harald
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gunnarsson Pär[</span>]Gunnarsson Pär
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gustafsson Kaj-Erik[</span>]Gustafsson Kaj-Erik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi