Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lagi Rudolf[</span>]Lagi Rudolf
131Välsignade alla ni kära
135Upp vakna ni kristna alla
201Ordet om Guds nåd och frälsning
235Gud se i nåd till dessa två
238Låt gråten och klagan få stillna
284Lovsjung vår Herre konungen
353Min själ nu är tid
410Gå varsamt min kristen
45En stjärna lyste undersam
465Ett barn som döpts i Jesu namn
492Jag lyfter ögat
741Med hjärtat fullt med blicken ljus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Leijon Jerker[</span>]Leijon Jerker
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Liander Carl Gotthard[</span>]Liander Carl Gotthard
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindberg Oskar[</span>]Lindberg Oskar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindegren Johan[</span>]Lindegren Johan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindeman Ludvig Matthias[</span>]Lindeman Ludvig Matthias
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindgård Tor[</span>]Lindgård Tor
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindström Albert[</span>]Lindström Albert
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindström Curt[</span>]Lindström Curt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Linjama Jyrki[</span>]Linjama Jyrki
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Littmarck Tore[</span>]Littmarck Tore
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lotscher Johann Georg[</span>]Lotscher Johann Georg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lowry Robert[</span>]Lowry Robert
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lundberg Lars Åke[</span>]Lundberg Lars Åke
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Luther Martin[</span>]Luther Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lüneberg[</span>]Lüneberg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lyra Davidica (London)[</span>]Lyra Davidica (London)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Löfman Rolf[</span>]Löfman Rolf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Løken Knut[</span>]Løken Knut
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Löytty Jaakko[</span>]Löytty Jaakko
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi