Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lagi Rudolf[</span>]Lagi Rudolf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Leijon Jerker[</span>]Leijon Jerker
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Liander Carl Gotthard[</span>]Liander Carl Gotthard
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindberg Oskar[</span>]Lindberg Oskar
224Du öppnar o evige Fader
288bMed tacksam röst
342Herre jag vill bida
343Bed för mig Herre kär
355bFrälsare du som äger läkedomen
356Fader du vars hjärta gömmer
374Jesus tänk på mig
426Herre du som tände
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindegren Johan[</span>]Lindegren Johan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindeman Ludvig Matthias[</span>]Lindeman Ludvig Matthias
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindgård Tor[</span>]Lindgård Tor
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindström Albert[</span>]Lindström Albert
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lindström Curt[</span>]Lindström Curt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Linjama Jyrki[</span>]Linjama Jyrki
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Littmarck Tore[</span>]Littmarck Tore
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lotscher Johann Georg[</span>]Lotscher Johann Georg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lowry Robert[</span>]Lowry Robert
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lundberg Lars Åke[</span>]Lundberg Lars Åke
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Luther Martin[</span>]Luther Martin
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lüneberg[</span>]Lüneberg
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Lyra Davidica (London)[</span>]Lyra Davidica (London)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Löfman Rolf[</span>]Löfman Rolf
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Løken Knut[</span>]Løken Knut
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Löytty Jaakko[</span>]Löytty Jaakko
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi