Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Palestinsk folkmelodi[</span>]Palestinsk folkmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Panama[</span>]Panama
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Paris Antiphoner[</span>]Paris Antiphoner
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Perret Henrik[</span>]Perret Henrik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Petersson Per Gunnar[</span>]Petersson Per Gunnar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pethrus Lewi[</span>]Pethrus Lewi
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pettersson Gustav[</span>]Pettersson Gustav
389Till himlarna Gud din barmhärtighet når
425Såsom dagg går ur morgonens sköte
437Du för vars allmaktsord
526Så stilla solen dalar
81När med de dina Frälsare du satt
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pira Claes Fredrik[</span>]Pira Claes Fredrik
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Prichard Rowland Hugh[</span>]Prichard Rowland Hugh
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Puls Hans[</span>]Puls Hans
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Purday Charles Henry[</span>]Purday Charles Henry
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pöyhtäri Heikki William[</span>]Pöyhtäri Heikki William
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi