Virsikirja

 

449 Monin kielin keskeltämme

Gathered here from many nations

Fred Kaan (k. 2009) syntyi Hollannin Haarlemissa vuonna 1929 perheeseen, joka natsimiehityksen aikana piilotteli kaksi vuotta juutalaista naista ja antoi turvapaikan paenneelle poliittiselle vangille. Fred muutti 23-vuotiaana Englantiin, opiskeli siellä mm. sosiologiaa ja sielunhoitoa ja vihittiin papiksi 1955. Toimittuaan ensin pappina kongregationalistiseurakunnissa Englannissa hän siirtyi Geneveen ekumeeniseen keskukseen mm. Reformoidun kirkon maailmanliiton palvelukseen, josta hän palasi vuonna 1978 Englantiin. Vuosina 1993-97 Kaan toimi Kirkkojen ihmisoikeusfoorumin sihteerinä.

Palvellessaan pappina Englannissa hän koki vaikeaksi löytää virsiä käytössä olleesta virsikirjasta. Niinpä hän alkoi runoilla itse virsiä seurakunnalleen. Syntyi kokoelma Pilgrim Praise (1968, musiikkilaitos 1971). Äidinkielenään hollantia puhuva Kaan runoili englanniksi.

Fred Kaanin näkemys kirkon yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta vastuusta ja tehtävästä löysi 1960-luvulla vastakaikua. Hänen teksteissään yhdistyvät kirkon usko ja maailman monikasvoinen hätä, mutta samalla hän avaa toivon näkökulmia.

Fred Kaanin virren alkuperäinen otsikko oli Jotta ykseys olisi näkyvä (ks. 1. säk.). Virsi keskittyykin kristittyjen yhteyden perusteisiin ja ilmenemismuotoihin. Jumala luo, lahjoittaa yhteyden, se ei ole ihmisponnistuksin saavutettavissa. Yhteys on välttämätön, jotta kristityt voisivat suorittaa maailmassa tehtäväänsä, toteuttaa näkyään ja kutsumustaan Ylösnousseen askelissa. Virressä ovat selvästi kuultavissa kirkkojen yhteysliikkeessä paljon käytetty, tuttu sanakolmikko: todistus, palvelu ja ykseys.


Markku Kilpiö

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet