Virsikirja

 

440 Orjantappuroita kasvaa

Jaakko Haavion kirjaan Virsikinkerit sisältyy luku "Diakoniavirsiä". Siinä kirjoittaja kertoo kuudesta omasta virrestään (nykyiset numerot 439, 440, 518, 450, 524 ja 592). Haavio oli varsinaissuomalainen seurakuntapappi, ensin Yläneen ja sitten Maarian kirkkoherra. Hän oli myös etevä runoilija, kristillisen lyriikan uudistaja.

Kirkkomme oli saanut 1938 uuden virsikirjan, joka täytti hyvin tehtävänsä sodan vuosina ja niiden jälkeenkin. Mutta aika ja olot muuttuivat, ja ennen pitkää havaittiin, että virsikirjassa oli pahoja puutteita. Muun muassa kaivattiin lisää palveluvirsiä. Asetettiin komitea valmistelemaan virsikirjaan lisäystä. Komitean puheenjohtajaksi ja tehokkaimmaksi jäseneksi tuli Jaakko Haavio. Kun virsikirjan lisävihko 1963 hyväksyttiin, siinä oli kymmenen Haavion kirjoittamaa virttä, niistä kuusi osastossa Työ ja palvelu.

Jaakko Haavion palveluvirren Orjantappuroita kasvaa lähtökohtana on huoli siitä, miten pitkälle pahuuden valta on levinnyt. "Orjantappuroita kasvaa syntiinlankeemuksen maa" – virren kieli on toisenlaista kuin poliitikkojen käyttämä! (Ja terroristeista virren tuskin voi sanoa puhuvan, joskin riivaajaiset kyllä mainitaan.) Mutta huoli onkin siitä, että niin monet ovat vieraantuneet Jumalasta, joutuneet "vihamiehen saaliiksi".

"Jeesus käski riemuvuotta maailmalle kuuluttaa", virressä sanotaan. Se liittyy Jesajan kirjan sanaan, jota Jeesus luki Nasaretin synagogassa: "Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta" (Luuk. 4:18,19). Tähän käskyyn virsi keskittyy. Sen loppusäkeistöihin sisältyy koko kristillisen diakonian teologia, myös varmuus siitä, että toisia auttamaan lähtevä saa armopalkaksi "ilon auttaa, palvella".

Raumalainen koraalitoisinto on yhteinen toisenkin palveluvirren kanssa: 437 ”Ihmiskunnan tuskaa kantaa”.

Tauno Väinölä

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet