Virsikirja

 

416 Nyt on aika kiitoksen

There’s a spirit in the air

Tämän virren englanninkielisen alkutekstin avaus muistuttaa tuttua sanontaa “Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua”: There’s a spirit in the air. ”Ilmassa on henki, joka kehottaa kristittyjä kaikkialla: Ylistäkää rakkautta, jonka Kristus toi ilmi ja joka elää ja vaikuttaa maailmassamme.”

Virren kirjoittaja, reformoidun kirkon pappi Brian Wren (1936-) on Englannin uuden virsirunouden merkittäviä edustajia. Vuodesta 2000 hän on toiminut professorina Yhdysvalloissa. Hänen virsiään on otettu eri tunnustuskuntien virsikirjoihin.

Eräässä haastattelussa Wren on korostanut, että virsirunoilijan tulee aina ensin kysyä itseltään, mitä hän tuntee, mihin hän uskoo ja mitä hän haluaa sanoa. On löydettävä oma paikkansa ja omat sanat. Omaa uskonkokemustaan ei voi ilmaista toisten sanoilla. Wrenin tavoitteena on siis ollut elävä ja persoonallinen ilmaisu.

Virressä Nyt on aika kiitoksen on valloittavaa kiitosmieltä. Sen perusta on ilmaistu virren kahdessa vuorottelevassa kertosäkeessä. Niistä ensimmäistä voi sanoa yleisluontoiseksi: ”Herra toimii päällä maan armossaan ja voimassaan.” Toinen kertosäe antaa tälle toiminnalle sisällön: ”Hän on tullut maailmaan luotujansa auttamaan.” Wren ei käy laatimaan luetteloa, vaan antaa parin iskevän esimerkin kertoa, millä tavalla tuo apu toteutuu. Siellä, ”missä leipää murretaan, köyhää lasta ruokitaan”. Ja siellä, ”missä vieras, suojaton, heikko hoivan saanut on”. Tähän toimintaan virsi kutsuu meitäkin mukaan (säk. 6). Lähtökohta on tässä: ”Nyt on aika kiitoksen!”

Virren säveltäjä John Wilson (1905-1992) aloitti luonnontieteen opinnot, mutta siirtyi pian opiskelemaan musiikkia. Hän loi merkittävän uran musiikinopettajana ja julkaisi uuden laitoksen koulun virsikirjasta (Hymns for Church and School).

Tauno Väinölä

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet