Virsikirja

 

117 Pyhä Henki, lohduttaja

O du allersüsste Freude!

Helluntaivirsiä suuri saksalainen virsirunoilija Paul Gerhardt (1607-1676) kirjoitti kolme. Kaikki ne ovat virsikirjassamme, joskin yksi niistä on nykyisessä siirretty osastoon Yhteys: 445 ”Oi Pyhä Henki, riennä”. Vanhalle paikalleen ovat jääneet tämä Pyhä Henki, lohduttaja ja sitä seuraava 118 ”Jumala, anna Henkesi”. Saksan evankelisessa virsikirjassa näistä virsistä on enää vain ensin mainittu.

Tämä virsi tuli jo vuoden 1701 Vanhaan virsikirjaan. Sen suomennos ei pohjaudu Gerhardtin alkuperäistekstiin, vaan Ruotsin runoilijapiispan Haqvin Spegelin ruotsinnokseen. Hän menetteli vapaasti. Se, että hän lyhensi Gerhardtin pitkää virttä, ei sinänsä hämmästytä. Mutta Spegel käänsi virren aivan vapaasti, vieläpä lisäsi siihen sen kolmannen säkeistön. Mitä tällaisesta menettelystä sinänsä ajateltaneenkin, on paikallaan yhtyä Erkki Kurki-Suonion mielipiteeseen: Spegelin ruotsinnos on kauttaaltaan rikastuttanut virren sisällystä. Onneksi virsikirjallemme suomennos perustuu siihen.

Pieni varaus on sentään Kurki-Suoniollakin: Gerhardtin virren alkaa riemun julistus: "Oi sinä kaikkein suloisin riemu!" Suomennos sen sijaan puhuttelee nykymuodossaan Pyhää Henkeä lohduttajaksi. Mutta tämä alkuperäistä vaisumpi ilmaisu on toisaalta hyvinkin gerhardtmainen. Hän halusi virsillään nimenomaan lohduttaa, ja monet esimerkit kertovat siitä, miten niiden lohduttava viesti on rohkaissut ihmisiä vaikeina aikoina. Virren 600 kirjoittaja Dietrich Bonhoeffer mainitsee vankilakirjeissään tästä toistuvasti: on hyvä palata Paul Gerhardtin kauniisiin virsiin ja iloita siitä, että saa ne omistaa.

Tauno Väinölä

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet