Virsikirja

 

32 Me lapset pienet riennämme (ei verkkojulkaisua)

Her kommer, Jesus, dine små

Sanotaan, että vasta romantiikan aika 1800-luvulla löysi lapsen. Tämä virsikirjamme lasten jouluvirsi on kuitenkin jo 1700-luvulta. Sen kirjoittaja on tanskalainen runoilijapiispa Hans Adolf Brorson (1694-1764). Ja kirjoittihan Martti Luther jo 1500-luvulla nimenomaan lapsille virren "Enkeli taivaan", jota Brorsonin virsi joiltakin kohdin muistuttaa.

Meidän virsikirjassamme Brorsonin virsiä on neljä, Tanskan nykyisessä virsikirjassa niitä on 56. Maansa suurista virsirunoilijoista häntä pidetään erityisesti joulun laulajana. Jouluvirsiä sisältyi nimenomaan hänen ensimmäiseen virsivihkoonsa 1732.

Virsi on eloisan havainnollinen. Sen avauksessa nähdään joukko pienokaisia kilvan rientämässä Jeesus-lapsen seimen luokse, ja viimeisessä säkeistössä he ovat kokoontuneet seimen ympärille laulamaan: "Suo kerran meidän kaikkien / taivaassa kiittää riemuiten." Sitä ennen he ovat jo riemuiten kiittäneet Jeesuksesta, jonka he ovat saaneet lahjaksi, ystäväkseen ja veljekseen. Lasten rukous on, että Jeesus pitäisi heidät uskossa, toivossa ja rakkaudessa, "niin ettei meiltä maailma / riistäisi kasteen armoa".

Ristin varjo kuuluu jouluun, kun sitä vietetään kristillisesti, eikä Brorson jätä siihen viittaamatta.. Tanskalaisessa alkutekstissä asia sanotaan iskevästi: taivaan kirkkaudesta tulleelle Jeesukselle oli täällä tarjona vain "talli ja seimi, risti ja kuolema". Väinö Kanteleen alkuperäisen suomennoksen mukaan "vastassa ei loisto muu kuin tallin pahnat, ristinpuu". Virsikirjaan muokattuna 3. säkeistön loppu kuuluu: "sait ihmisiltä oljet vain ja piikit orjantappurain".

Virttä Me lapset pienet riennämme sanotaan myös Maasalon jouluvirreksi. Sitä lauletaan Suomessa nimittäin Armas Maasalon (1885-1960) sävelmällä, joka on alkuaan sisältynyt hänen 1925 säveltämäänsä Jouluvesperiin.

Tauno Väinölä

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet