Virsikirja

 

394 Minua tutkit, Herrani

Mun tutkit, Herra, tarkasti

Virsi kuuluu niihin, jotka saattavat tuoda mieleen entisaikojen koulun aamuhartaudet (aikaisemmin virsi alkoi sanoilla "Mun tutkit, Herra, tarkasti"). Virren on kirjoittanut turkulainen koulumies, yläalkeiskoulun opettaja ja rehtori Knut Legat Lindström. Kuollessaan 1879 Lindström oli 70-vuotias. Muistosanojen mukaan hän oli "ikäiseksensä erinomaisen virkku ja ilomielinen" – se viittaa valoisaan luonteenlaatuun. Rehtori Lindström oli suuren perheen isä; lapsia syntyi kaikkiaan 12. Luonteeltaan hän oli vaatimaton ja ystävällinen.

Kun ruotsalaisen virsikirjakomitean ensimmäinen, Runebergin virsikirjaksi sanottu ehdotus ilmestyi 1857, Lindström innostui käännöstyöhön. Vuosina 1858-61 hän julkaisi kolme vihkoa suomennoksiaan, Uusia suomalaisia virsiä. Kun sitten 1863 virsikirjakomiteaan muodostettiin Elias Lönnrotin johtama suomenkielinen osasto, Lindströmistä tuli sen ahkera ja aikaansaapa jäsen. Uudessa virsikirjassa, joka vihdoin 1886 valmistui, oli Lindströmin sepittämiä virsiä neljä, hänen suomentamiaan yli 20 ja hänen uudistamiaan yli 30. Nykyisessä virsikirjassa Lindströmin omia virsiä on kaksi ja hänen suomentamiaan 15.

Vuoden 1886 virsikirjassa virren Mun tutkit, Herra, tarkasti tekijäksi oli kuitenkin merkitty 1500-luvulla elänyt saksalainen Heinrich Vogtherr. Hänen virrestään oli olemassa vapaasti muodostettu ruotsinnos, kun Hemminki Maskulainen sepitti oman versionsa ("Herra, sinä minun tutkii tiennet", VVK 93). Se on kyllä Hemmingin itsenäinen virsi, sillä sen säkeistörakenne poikkeaa kummastakin ensin mainitusta. Lindströmin teksti puolestaan eroaa Hemmingin virrestä selvästi.

Näiden neljän virren sisältö sen sijaan on yhdenmukainen, sillä kaikki ne toistavat psalmin 139 sanomaa. "Minua tutki, Jumala, ja sydämeni paljasta. – Jos lienen tiellä pahalla, niin oikealle taluta."

Tauno Väinölä

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet