Virsikirja

 

323 Nyt kiitä, sielu, Herraa

Nun lob, mein Seel, den Herren

Johann Gramann (1487-1541) toimi Leipzigissa Thomasschulen (Tuomaankoulun) rehtorina. Uskonpuhdistuksen aatteisiin hän sai tutustua aitiopaikalta, kun Martin Luther ja Johann Eck väittelivät 1519. Gramann kirjoitti muistiin Eckin puheet, mutta väittelyn kuluessa hän vakuuttui Lutherin näkemyksistä ja siirtyi uskonpuhdistusmiesten joukkoon. Wittenbergissä hän jatkoi syventäviä opintoja Melanchthonin ja Lutherin johdolla, siirtyi sitten johtamaan uskonpuhdistuksen mukaista seurakuntaelämää Würzburgiin, Nürnbergiin ja Mansfeldiin. Vuodesta 1525 hän toimi elämänsä loppuun asti pappina Königsbergissä (nyk. Kaliningrad).

Psalmien kirjaa Luther piti seurakuntalaulun yhtenä päälähteenä. Niinpä hän pyysi runoilijoita laatimaan psalmeista seurakuntavirsiä. Gramannin virsi Nyt kiitä, sielu, Herraa perustuu psalmiin 103. Se on kirjoitettu noin vuonna 1530 ja painettu vuosikymmentä myöhemmin. Kiinnostavaa on seurata rinnan psalmia ja sen virsimukaelmaa eli parafraasia. Hämmästyttävän paljon rikkaasta ja monipuolisesta psalmista on siirtynyt virren neljään säkeistöön. Viides säkeistö on syntynyt myöhemmin (1549). Se on kristillisen tavan mukaan psalmin päättävä Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle (Gloria Patri), mutta siihenkin on lomitettu psalmin loppujakeiden ajatuksia ja kielikuvia.

Gramannin virren käänsi Jacobus Finno (Jaakko Suomalainen) ensimmäiseen suomalaiseen virsikirjaan 1583. Uusi suomennos on Anna-Maija Raittilan.

Hans Kugelmannin kokoelmasta vuodelta 1540 löytyy virren sävelmä, joka kuuluu luterilaisten ydinkoraalien uljaimpiin. Melodiaa ovat käyttäneet monet säveltäjät urku- ja kuoroteoksissaan. Sävelmästä on myös suomalaisia kansantoisintoja, joista erästä käytetään Siionin virsissä (esim. SV 114 ”On luja Herran sana”).

Markku Kilpiö

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet