Virsikirja

 

581 Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan

Käsitykset virsikirjauudistuksesta vaihtelevat suuresti. Kun seurakuntalainen ottaa käteensä virsikirjan, jonka kirkolliskokous on hyväksynyt käytettäväksi jumalanpalveluksissa ja eri toimituksissa sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa, hän otaksuu, että se on kokonaan
komitean valmistama. Näin ei ole. Kun virsikirjakomitea on saanut ehdotuksensa valmiiksi, siitä antavat lausuntonsa seurakunnat, piispainkokous, tuomiokapitulit ja mm. teologiset tiedekunnat. Kirkolliskokouksen asettama virsikirjavaliokunta laatii seurakuntien ym. tahojen antamien lausuntojen pohjalta oman mietintönsä, jonka pohjalta virsien käsittely kirkolliskokouksessa tapahtuu. Virsikirjavaliokunta – samoin kuin yksityinen kirkolliskokousedustajakin – voi tehdä myös ehdotuksia uusiksi virsiksi.

Virsi Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan on esimerkki virsikirjavaliokunnan ehdottamasta uudesta virrestä. Valiokunnan puheenjohtaja, piispa Paavo Kortekangas kertoi, että valiokunta pyysi Anna-Mari Kaskista (1958-) kirjoittamaan ja Pekka Simojokea (1958-) säveltämään isänmaan virren, jonka erityisesti nuoret tuntisivat omakseen. Vaikka uusi virsi olikin tarkoitettu nimenomaan nuorille, siitä on nopeasti tullut kaikkia yhdistävä isänmaanvirsi, ehkäpä ajankohtaisten ympäristö- ja rauhankysymysten vuoksi..

Reijo Pajamo

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet