Virsikirja

 

387 Herraamme aina luottaa saa

Was Gott tut, das ist wohlgetan

Virren sävelmä on sen tekstiä vanhempi. Sen on luonut Severus Gastorius (1646-1682), joka toimi kanttorina Jenassa. Gastorius oli sairaana ja kutsui luokseen ystävänsä, yliopiston filosofisen tiedekunnan apulaisen Samuel Rodigastin. Tältä hän pyysi laulua, joka voisi häntä sisäisesti rohkaista. Rodigast kirjoitti silloin ainoan virtensä Was Gott tut, das ist wohlgetan ('Mitä Jumala tekee, se on hyvin tehty'). Sen Gastorius sävelsi ja määräsi, että se tulee laulaa hänen hautajaisissaan. Kun Gastorius sitten vielä toipui, hän antoi kuoronsa joka viikko laulaa tämän virren.

Rodigastin virsi on Saksassa edelleen suosittu, mutta sitä ei liene koskaan suomennettu. Mutta virren Herraamme aina luottaa saa saksankieliset alkusanat ovat aivan samat, siis "Was Gott tut, das ist wohlgetan". Sen voi sanoa syntyneen Rodigastin virren jatkoksi. Suomalaisen kieliasun tälle virrelle on alkuaan antanut Elias Lönnrot.

Virren Herraamme aina luottaa saa on kirjoittanut Benjamin Schmolck (1672-1737), joka vaikutti pappina Sleesian Schweidnitzissa (nykyisin se, nimeltään Swidnica, kuuluu Puolaan). Virsirunoilijana Schmolck oli hyvin tuottelias. Meidän virsikirjassamme hänen virsiään on kaikkiaan kuusi.

Yhteistä näille kahdelle virrelle ovat siis alkusanat sekä sävelmä ja sen myötä myös säkeistörakenne. Yhteistä on myös se, että jokainen säkeistö alkaa samoin sanoin, suomeksi siis Herraamme aina luottaa saa. Tällaisesta runouden tehostuskeinosta, jossa sana tai lauseenkäänne painokkaasti toistuu perättäisten lauseiden tai säkeistöjen alussa, käytetään nimitystä anafora. Anaforan vaikuttavan käytön ansiosta virrellä on vahva ja mieleen jäävä teema: Herraamme aina luottaa saa, tapahtuu meille sitten mitä tahansa. ”Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat.” (5. Moos. 32:4.)

Tauno Väinölä


Sävelmästä lisää virren 172 esittelyssä.

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet