Virsikirja

 

489 Sinua, suuri Jumala

Virren on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen (1958-) komitean pyynnöstä peruskoulun yläasteen ja lukion oppilaita varten. Kirjoittaja kertoi saaneensa virikkeitä tamperelaisen lehtorin Lauha Peltolan esittämistä ajatuksista. Virrestään Kaskinen on kertonut seuraavasti: ”Vastuun kantaminen alkaa lähipiiristä, koulusta ja luokkatovereista, ja ulottuu koskemaan koko ihmiskuntaa. Kristitty on veljensä vartija. Jumalan luomassa maailmassa jokaisella on oma paikkansa. Meidän tulisi opetella tukemaan toinen toistamme, jotta jokainen voisi löytää oman tehtävänsä ja jaksaisi kantaa sen tuoman vastuun.” Virren teemoiksi nousevat yhteys ja uskoon
sisältyvä vastuu sekä oman paikan ja oman tehtävän etsiminen maailmassa.

Anna-Mari Kaskinen kirjoitti virtensä ”Taas kukkasilla kukkulat” -virren sävelmään. Kun Anna-Maija Raittila uudisti virttä, sävelmäksi tuli se pohjoissavolainen koraalitoisinto, joka on tuttu muun muassa virrestä 340 ”Herrasta veisaa kieleni”.

Reijo Pajamo


Sävelmästä lisää virren 40 esittelyssä.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet