Virsikirja

 

151 Nyt yhdessä jo lähtekää

Nyt yhdes joukos lähtekääm (Karitzan häitten wierahat)

"Karitsan häihin matkustuksesta" on otsikkona Halullisten sieluin hengellisten laulujen laululla (HSHL 17), joka kokoelman ensipainoksessa 1790 alkoi näin: "Karitzan häitten wierahat, / Taiwaseen halum' meitä wetää, / Matkall' itzen walmistakaat, / Iloiten kulkekaam ain elon tietä." Laulun seuraava säkeistö kuuluu näin: "Nyt yhdes joukos lähtekääm, / Taiwaseen halum' meitä wetää, / Ijäisijn häihijn pyrkimään, / Iloiten kulkekaam ain elon tietä." Siitä huomaamme, että ollaan tekemisissä virren Nyt yhdessä jo lähtekää alkumuodon kanssa.

Huomaamme myös harvinaisen kaksinkertaisen refrengin eli kertauman: "Taiwaseen halum' meitä wetää, – Iloiten kulkekaam ain elon tietä." Näin rakentuvia säkeistöjä virren alkuperäistekstissä on 29. Vasta viimeisessä eli 30. säkeistössä refrengin teksti muuttuu: "Jo Ylkä näky tulewan, / Iloiten käykääm Händä wastaan, / Ja lampumme walmistakam, / Halleluja O! terwe tulemasta!"

Kertauma eli refrengi kuuluu kansanomaisen runon tai laulun keinovaroihin. Alkuperäisenä tällä virrellä on siten kansanlaulun sävy, kun sen kuvaamaan kristityn vaellukseen turmeluksen maailmasta kohti taivasta kietoutuu elämän tien vaeltajien tunnuslaulu eli nuo toistuvat säkeet, nykymuodossaan tällaisina: "Taivaasen halumm' meitä vetää, Iloiten kulkekaamme aina elontietä".

Wilhelmi Malmivaara otti tämän virren toimittamiinsa Siionin virsiin (1893). Hän jätti pois ensimmäisen säkeistön sekä tuon kertauman. Kahdesta säkeistöstä tuli silloin aina yksi, ja virsi lyheni puolella eli 15-säkeistöiseksi. Kun se 1938 otettiin virsikirjaan, se tiivistyi nykyiselleen, 11 säkeistöön. Siinä kuvattu vaellus taivaan tiellä on määrätietoista, vaikeuksia ja taisteluakaan siinä ei kavahdeta. Mutta tätä rohkaisevaa taustasäveltä emme enää saa kuulla: "Taivaasen halumm' meitä vetää, iloiten kulkekaamme aina elontietä."

Tauno Väinölä

Virsien alkukielisten nimien lähdeteoksena on käytetty Tauno Väinölän kirjaa ”Virsikirjamme virret”.

Evl.fi -palvelun ylläpidosta vastaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko
© Kirkon keskusrahasto  |  Evästeet