Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Ovi messuun - aineisto ohjaajien tueksi

Kirkkopalvelujen opintokeskuksen vuonna 2008 julkaisema Ovi messuun -materiaali soveltuu hyvin katekumenaattiryhmien ohjaajille. Katekumenaatin jumalanpalvelusten keskeinen merkitys on siinä, että näiden kautta aikuisen etsijän hengellinen elämä kytkeytyy seurakunnan yhteiseen elämään. Aineisto auttaa löytämään jumalanpalveluksen rikkaudet. Aineisto sisältää tietoainesta ja työskentelyideoita keskeisistä kysymyksistä, joita etsijät ovat nostaneet esille jo toteutuneissa katekumenaatin pilottiryhmissä.  


Kanerva, Marjaana & Lindfors, Helena (toim.)

Ovi messuun

Hengellinen elämä ja jumalanpalveluselämä seurakunnassa kuuluvat yhteen. Ovi messuun –aineiston avulla messun rakenne ja sisältö pääsevät kosketuksiin ihmisen elämänkokemuksen kanssa. Messun sisältö alkaa kirkastua ja sen merkitys kasvaa.

Ovi messuun on ohjaajan materiaali, jonka käyttö on mahdollista hyvin erilaisten ryhmien kanssa. Sitä voi käyttää seurakunnan pienryhmissä, kinkereillä, leireillä ja isoskoulutuksessa. Se sopii myös kurssin sisällöksi tai seurakuntakouluun, luottamushenkilöiden perehdytykseen jumalanpalveluksen osalta tai maallikkokouluun. Valikoivasti sitä voi soveltaa myös muissa yhteyksissä, esimerkiksi uskonnon opetuksessa.

Materiaali sopii käytettäväksi myös koulutusmateriaalina esimerkiksi toisen asteen opinnoissa jumalanpalveluselämään perehdyttäessä tai työntekijöiden täydennyskoulutusmateriaalina.

Aineistosta löytyy viriketekstejä, keskustelukysymyksiä, tehtäviä ja tietoainesta.

ISBN 978-952-449-363-5
Hinta: 33 €

Tilaukset: tilaus[ät]kirjapaja.fi tai p. 0207 542 770

(Päivitetty 9.10.2009)
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet