Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Katekumenaatin juuret

Katekumenaatin juuret ovat alkukirkon kasteopetuksessa ja toimintamallissa, jolla aikuisia ohjattiin kirkon yhteyteen. Yhteistä alkukirkon ja meidän ajallemme on moniarvoisuus ja hengellisten virtausten monimuotoisuus.

Uusi katekumenaatti kehittyi ruohonjuuriliikkeenä Ranskassa 1900-luvun puolivälissä. Yhteys kasteeseen oli selkeä. Roomalaiskatolisissa seurakunnissa oltiin huolestuneita siitä, että kasteet alkoivat vähetä ja kaste näytti olevan vain muodollinen. Muutamissa seurakunnissa kehitettiin aikuisten kasteopetusta, vaihdettiin kokemuksia, etsittiin malleja. Vähitellen kehittyi uuden aikuiskatekumenaatin malli.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet