Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Katekumenaatin ohjaajan opas

Mihin kutsua aikuinen, joka haluaa elämän ja uskon kysymyksineen tulla kuulluksi ja etsiä vastauksia yhdessä toisten kanssa? Missä hengellisistä asioista voisi avoimesti, luontevasti ja luottamuksen ilmapiirissä keskustella ja elää yhdessä uskoa todeksi? Uusi julkaisu on tarkoitettu tukemaan katekumenaatin suunnittelua ja toteutusta.

Toimintamalli Katekumenaatti – aikuinen usko on kristillisen kirkon perinteestä ammentava uusi tapa syventyä ryhmänä uskon kysymyksiin. Katekumenaatin ohjaajan opas on tarkoitettu tukemaan katekumenaatin suunnittelua ja toteutusta. Ohjaaja voi käyttää opasta myös matkakumppaneiden perehdyttämisen tukena.

Katekumenaattitoiminta on Suomen ev.-lut. kirkossa uutta ja se on saanut vaikutteita ja tukea erityisesti kokemuksista Ruotsissa. Suomalaista mallia etsittäessä on toimittu läheisessä yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Suomen ortodoksisen ja katolisen kirkon kanssa.

Aineisto varustaa katekumenaatin käyttöönottoon seurakunnassa, antaa välineitä uskon peruskysymysten yhdessä pohtimiseen ja ryhmän jumalanpalveluselämään. Oppaasta löytyy katekumenaattia koskevan tiedon ohella käytännön harjoituksia sekä virikkeitä jumalanpalveluksiin. Työtapoja voidaan yhdistellä ja muunnella erilaisten ryhmien tarpeisiin sopiviksi.

Oppaan on laatinut työryhmä: Marjaana Kanerva, Laura Maria Latikka, Sinikka Metsätähti, Riikka Myllys, Maria Sten. Jumalanpalvelusosion työryhmä: Lauri Kopponen, Hannu Leskinen, Helena Lindfors, Mari Mattsson, Sinikka Metsätähti, Ulrik Sandell. Toimitustyöstä ovat vastanneet Marjaana Kanerva ja Sinikka Metsätähti.

Katekumenaatin ohjaajan opas (2011)

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet