Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Usko tai älä -ryhmä KalliossaMarja Kotakorpi
seurakuntapastori, Kallion seurakunta, Helsinki
etunimi.sukunimi@evl.fi
p. (09) 2340 3632

Aloitimme katekumenaatti-ryhmän Kalliossa nimellä Usko tai älä. Mukana on ollut kaksi innostunutta matkakumppania, kaksi ryhmänvetäjää ja pappi. Osallistujia oli alussa parikymmentä, mutta tällä hetkellä heitä on mukana 11. Koska kaupunkilaisten elämä on useimmiten lyhytjännitteistä ja sitoutuminen on aina tarkan harkinnan takana, päätimme pitää ryhmän keston hyvin rajattuna. Ryhmä kokoontuu kevään aikana yhdeksän kertaa. Keskustelujen sisällössä riittäisi aihetta useampiinkin tapaamisiin, mutta on hyvin todennäköistä, että monet nyt mukana olevista putoaisivat silloin pois.

Kysymysten kuuleminen

Ensimmäisellä kerralla keräsimme osallistujilta heidän tärkeimmät uskon ja elämän kysymyksensä. Kysymyksiä tuli paljon ja niiden avulla olemme saaneet käydä hyvin aitoja ja syviä keskusteluja. Ryhmä on tällä hetkellä vielä kesken, mutta se mitä olemme tähän mennessä saaneet yhdessä jakaa, on ollut hyvin rohkaisevaa. Usko tai älä –ryhmä on ollut hyvä paikka jakaa monia sellaisia uskonkysymyksiä, mitä ei muuten tule nostetuksi esiin.

Torstain viikkomessu
Kallion seurakunnassa on joka torstai viikkomessu, ja ryhmä onkin kokoontunut aina messun jälkeen. Joka toisella kokoontumiskerralla olemme osallistuneet ryhmänä viikkomessuun ja juhlistaneet siellä ryhmän ottamia askeleita symbolisin elein. Matkakumppanit ovat valmistaneet rukousalttareita ja antaneet ryhmänvetäjien kanssa tuohuksen tai ristin. Yhteiset messut ovat olleet osallistujille hyvin merkittäviä ja koskettavia.

Ryhmä kaupunkilaiselle
Kallion seurakunnassa olemme tehneet katekumenaatista työssä käyvän tai opiskelevan kaupunkilaisen elämään sopivan ryhmän. Tällaisena se palvelee uskosta kiinnostuneita aikuisia ja toivoakseni voi saada heidät kokemaan seurakunnan omana paikkanaan.


Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet