Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Katekumenaatin tulo Suomen luterilaiseen kirkkoon

Katekumenaatin soveltaminen käytäntöön Suomen luterilaisessa kirkossa on alkutaipaleellaan. Ensimmäinen katekumenaattiin perehdyttävä seminaari järjestettiin Lärkkullan hiippakuntakeskuksessa marraskuussa 2006. Kurssin ohjaajana toimi Ruotsin kirkon katekumenaattiverkoston vastaava pastori Karl-Gunnar Ellversson. Asiantuntijoina toimivat myös pastori Göran Rehnström ja seurakuntapedagogi Birgitta Wendelius ja tulkkeina Laura-Maria Latikka ja Tuomo Valjus. Ensimmäiselle perehdyttämiskurssille osallistui edustajia myös Ruotsin kirkon suomenkielisestä seurakuntatyöstä.

Seuraava perus- ja jatkokurssi järjestettiin Lärkkullan hiippakuntakeskuksessa lokakuussa 2007. Asiantuntijoina toimivat seurakuntapedagogi Birgitta Wendelius ja pastori Lotta Rönngren. Kurssit olivat Suomen ev.lut. kirkon henkilöstökoulutusta ja molemmat järjestettiin kaksikielisinä. Yhteistyötahoina kurssien järjestämisessä olivat Kirkon kasvatus ja nuorisotyö (KKN), Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) ja Lärkkullan hiippakuntakeskus.

Työryhmä
Katekumenaatista tiedottamista, verkostoitumista ja käsitteellisiä peruskysymyksiä pohtivana työryhmänä kokoontuu Pekka Rehumäki (Kirkkohallitus), Kai Jantunen (Lapuan hiippakunta), Marjaana Kanerva (Kirkkopalvelut), Lauri Kopponen (Roihuvuoren seurakunta), Marika Närhi (Äänekosken seurakunta), Maria Sten (Kirkon ruotsinkielisen työn keskus KCSA), Virpi Vikman (Urjalan seurakunta), Vesa Äärelä (Kempeleen seurakunta) sekä Juha Luodeslampi (Kirkkohallitus) koollekutsujana ja sihteerinä.

Pilottiryhmät
Katekumenaatin pilottiryhmät käynnistyivät syksyllä 2007 Vaasan ruotsinkielisessä seurakunnassa (Vasa svenska församling) ja keväällä 2008 Kallion seurakunnassa Helsingissä.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet