Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Katekumenaatti Ruotsin luterilaisessa kirkossa

Ruotsin luterilaiseen kirkkoon katekumenaatti juurtui ja lähti laajenemaan 1990-luvulla. Sitä toteutetaan jo lähes kaikissa hiippakunnissa ja monissa seurakunnissa. Alkuajan innostajia olivat mm. emerituspiispa Lars Eckerdal, tuomiorovasti Anders Alberius ja pastori Karl-Gunnar Ellverson. Ellversson toimi Uppsalan pastoraali-instituutin liturgiikan opettajana ja Ruotsin kirkon jumalanpalveluskirjojen uudistamisesta vastanneena työalasihteerinä.

Ellversson näki katekumenaatin kehittämisen liittyvän läheisesti v. 1992 allekirjoitettuun Porvoon julistukseen. Siinä todetaan allekirjoittajamaiden kirkkoja yhdistävänä kirkollisen elämän muotona ja haasteena olevan "katekeettinen tehtävämme kasvattaa kastetut lapset varttuneina tunnustautumaan Kristukseen ".

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet