Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Katekumenaatti ja ekumenia

Katekumenaatti on säilynyt sekä ortodoksisen (www.ort.fi) että katolisen kirkon (katolinen.net) opetuksessa. Suomen ortodoksisessa kirkossa katekumenaatti on uudelleen ajankohtaistunut ja sitä on vahvistettu 1960-luvulta lähtien. Venäjän ortodoksisessa kirkossa merkittävä uudelleen käyttöön ottaminen on tapahtunut Neuvostoliiton hajoamisen jälkee­n, jolloin kirkolliset olot v­apautuivat.

EuroCat
Vuodesta 1971 lähtien on järjestetty yhteinen ekumeeninen tapaaminen, EuroCat. Siinä on mukana niiden kirkkojen edustajia, jotka soveltavat katekumenaatin mallia. Esillä olleita teemoja ovat olleet mm:
  • Katekumenaatti ja kaste kirkon perustehtävänä
  • Mikä on kasteen paikka tämän päivän kirkossa?
  • Voiko usko syventyä ilman jumalanpalvelusta?
  • Maamerkkejä uskon tiellä
  • Katekumenaatti ja kastetietoisuus
Aikuisoppimisen mallina katekumenaatti on osoittanut elinvoimansa siinä, että se on uudelleen tullut vahvasti mukaan eri kirkkojen toimintaan Länsi-Euroopassa, USA:ssa ja Kanadassa. Katekumenaattia sovelletaan käytäntöön mm. Ranskan roomalaiskatolisessa kirkossa, USA:n ja Englannin anglikaanisissa kirkoissa sekä Ruotsin luterilaisessa kirkossa.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet