Katekumenaatti - aikuinen usko
Loading

Kirjallisuutta

Kanerva, Marjaana & Metsätähti, Sinikka: Katekumenaatin ohjaajan opas. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2011:1 Opasta voi tilata: evl.fi/julkaisumyynti

Ellverson, Karl-Gunnar: Att växa till tro. Presentation av vuxenkatekumenatet som en väg in i kyrkan. 1999.

Lindow, Elisabet: Ditt ansikte söker jag. Katekumenat - Vuxnas väg till tro. Arcus Förlag. Lund. 2002. Kirjaa voi tilata: Fontana Media

Hansson, Martina & Hammarström, Nils:
Vägens gemenskap. Ett metodmaterial för vuxenkateku-menatet. Argument Forlag. Varberg. 2002.
Kirjaa voi tilata: Fontana Media

Steg på vägen. En katekes för vår tid. Göteborgs stift. Verbum. 2007.
Suomeksi: Askeleita tiellä. Katekismus ajallemme. Göteborgin hiippakunta. Verbum. 2007. Kirjaa voi tilata: Fontana Media

Küchen, Maria:
Anteckningar efter en frontalkrock med Gud. Verbum. 2006. Kirjaa voi tilata: Fontana Media

Issakainen, Tytti; Lehto, Jukka & Metsätähti, Sinikka: Elämä kutsuu. Matkakumppani tiellä aikuiseen uskoon. Aikuisrippikoulukirja. Kirjapaja. 2004.

Kanerva, Marjaana; Lemberg, Robert & Peura, Mikko: Vuorovesi - opas hengellisen matkakumppanuuden ryhmälle. Kirkkopalvelut/Kristillinen opintokeskus. 2005.

Kanerva, Marjaana & Lindfors, Helena: Ovi messuun. Kirkkopalvelut. 2008.

Harmless, William: Augustine and the Catechumenate. 1995.

Dujarier, Michel: A History of the Catechumenate: The First Six Centuries. 1979. Erwachsene fragen nach der taufe. Katechetisch-liturgische Handreichung zur Gestaltung des Kate-chumenatets. Deutscher Katecheten-Verein. München. 2003.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Palaute
Kasvatus ja nuorisotyö
Kirkon keskushallinto 2018
Evästeet