Bibelställe

fredag, 03/24/2017

Ps 25:11
Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära.