Bibelställe

fredag, 03/17/2017

Ps 25:3
Den som hoppas på dig blir aldrig sviken, men den trolöse skall stå där tomhänt.