Bibelställe

lördag, 03/25/2017

Ps 25:12
Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja.