Bibelställe

söndag, 03/19/2017

Upp3:19
Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om!