Bibelställe

måndag, 03/20/2017

Ps 25:15
Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran.