Bibelns ord i dag

Lördag 23.6.2018

Johannes döparens far, Sakarias, sade:
"Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom."

Luk 1:76

rss