Bibelns ord i dag

Fredag 25.5.2018

Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

1 Kor 12:6-7

rss