Bibelns ord i dag

Söndag 24.2.2019

Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.

Luk 8:15

rss