Bibelns ord i dag

Tisdag 21.8.2018

Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.

Ps 30:3

rss