Bibelns ord i dag

Lördag 15.12.2018

Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: "Ni skall vara heliga, ty jag är helig."

1 Pet 1:14-16

rss