Bibelns ord i dag

Söndag 21.10.2018

Jesus säger:
"Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna."

Matt 5:13

rss